ÁkÁšické záznamy

Ákášické záznamy si môžeš predstaviť ako veľkú knižnicu,
kde jednotlivé knihy predstavujú jeden život.
Je to informačná databáza zdroja.

Ákašické záznamy a čitanie zo zdroja

Čo sú Akášické záznamy

Individuálne čítanie zo zdroja / Ákáša

Ákášické záznamy sú záznamy o ceste každej duše od okamihu, kedy sa individualizovala od zdroja, až do okamihu kedy sa navráti domov – o ceste, ktorá môže trvať tisíce rokov. Bez ohľadu na to či je naša duša mladá, alebo stará, záznamy zachovávajú všetky naše pocity, myšlienky, činy, skutky z každého jednotlivého života.

Ákašické záznamy si môžete predstaviť ako veľkú knižnicu, kde jednotlivé knihy predstavujú jeden život. Je to informačná databáza zdroja.

Môžem načítať všetko o vašom živote, kde chcete, aby sa darilo, kde sa nedarí. O vašich minulých životoch, aký majú presah-súvis s týmto životom.

Poslanie duše, dary duše, meno duše. Ak sa neviete rozhodnúť o vašom podnikaní, či začať, ako začať, kedy. Hojnosť, prečo neprúdi, čo ti bráni zažívať hojnosť, prosperitu. Vzťahy, láska, otvorenie srdca, čo ti bráni naplno prežívať krásne a naplňujúce vzťahy. O deťoch, ich poslaní v tomto živote. Odpovedi na vaše otázky už čakajú kedy môžu byť zodpovedané.

Čo čítanie zo zdroja Akáša prináša

  • Zistenie poslania, darov a vašej mena duše
  • Odpovede na vaše súčasné otázky
  • Rozpúšťanie energetických blokov
  • Otvorenie srdca
  • Transfromáciu

  • Rozpúšťanie nežiadúcich energetických vzorcov

Pracujem formou mentoringu, ktorý pozostáva minimálne 3 sedení.

Sedenie 1. zistíme oblasti, ktoré potrebuješ vyriešiť.

Sedenie 2. a 3. aktívna práca na hľadaní príčin, ich odstránení a aktivácia nového.

Môžeš pokračovať ďalej a rozvíjať sa do tém, ktoré ťa zaujmajú. Napr. poslanie duše, otvorenie darov, otvorenie vedomia, srdca….

Každý sme mentorig je iný a unikátny pre každú dušu. Preto je taký výnimočný. Napájam sa na vyššie ja, alebo Akášické záznamy, sprievodcov a zdroj. Každá duša má svoj perfektný plán, pre svoje najvyššie dobro, liečenie a napojenie.